get more sales online

อยากเพิ่มยอดขายออนไลน์ ?

เราช่วยเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้คุณได้อย่างไร

ในยุค Digital Marketing

จะ เพิ่มยอดขาย ออนไลน์ได้อย่างไร ?

_______________________________

เราสร้างผลลัพธ์จาก DATA

ผลลัพธ์ แบบไหนที่คุณกำลังมองหาอยู่ ?

_______________________________

เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้า 44.8%

ด้วยกลยุทธ์ Ads-Data-Content

สร้างยอดขาย 8 เท่าของค่าโฆษณา

ด้วยการใช้ Funnel Tracking System

ทำกำไรมากกว่า 100% ในปีแรก

ด้วย Digital Data Marketing

เราช่วยคุณได้อย่างไร

Digital Marketing Tools & Strategies

BackBone

Business Model 

Marketing Funnel 

Contenology

Sale Tracking System

Data Analysis

เพิ่มยอดขายได้ด้วย Data ย่นระยะเวลาความสำเร็จ

บริการของเรา

Digital Marketing Solutions

FastBiz

online class

beginner- ระดับเริ่มต้น

คอร์สสำหรับผู้ที่มองหาแนวทางในการทำธุรกิจ ควรเริ่มต้นอย่างไรในยุคดิจิทัล

Data Booster

audience targeting service

Expert- ผู้เชี่ยวชาญ

บริการค้นหากลุ่มเป้าหมาย พร้อมยิงโฆษณาสร้างยอดขายผ่าน FACEBOOK และ INSTAGRAM

Business Consulting

consulting program

professional - มืออาชีพ

โปรแกรมสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มผลลัพธ์ด้วย Digital Data Marketing

คุณพร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจออนไลน์มากแค่ไหน ??

เริ่มแบบทดสอบความรู้ทางด้านการตลาดออนไลน์เลย

อัพเดต กลยุทธ์ธุรกิจ 

Youtube
Mazter Club
facebook
Mazter Club 
Line OA
Mazter Club
Call Center
095-789 1416 

Copyright 2020 by Mazter Club

>